Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια μη περιστρεφόμενης κεφαλής μικρομέτρου (Non-Rotating Spindle Micrometer Head) στα πλαίσια του έργου METR της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

25.05.2015 - 29.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια μη περιστρεφόμενης κεφαλής μικρομέτρου (Non-Rotating Spindle Micrometer Head) στα πλαίσια του έργου METR της Δράσης Αριστεία ΙΙ