Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια Η/Υ υψηλών απαιτήσεων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ

Calls for Tender

26.05.2015 - 29.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια Η/Υ υψηλών απαιτήσεων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ