Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια στρώμνης (ροκανίδι) για το Animal House IMBB

Calls for Tender

05.06.2015 - 11.06.2015

Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια στρώμνης (ροκανίδι) για το Animal House IMBB

Related File

20150605_IMBB.pdf