Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για - Δύο (2) Σετ Πιπέτες Ρυθμιζόμενου Όγκου στα πλαίαια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-1823-Necrosis (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Calls for Tender

09.06.2015 - 15.06.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για - Δύο (2) Σετ Πιπέτες Ρυθμιζόμενου Όγκου στα πλαίαια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-1823-Necrosis (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Related File

20150609_IMBB.pdf