Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής , προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1) Open Access Proceedings. προϋπολογισμού δαπά

Calls for Tender

19.06.2015 - 26.06.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής , προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1) Open Access Proceedings. προϋπολογισμού δαπά

Related File

cbml_1022.doc