Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πληροφορικών Συστημάτων, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1. Printer Laser Jet τύπου HP M606DN Προϋπολογισμός δαπάνης: € 1.300 πλέ

Calls for Tender

25.06.2015 - 02.07.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πληροφορικών Συστημάτων, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1. Printer Laser Jet τύπου HP M606DN Προϋπολογισμός δαπάνης: € 1.300 πλέ