Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφής για τις ανάγκες του Animal House, στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

09.07.2015 - 23.07.2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφής για τις ανάγκες του Animal House, στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΙΜΒΒ

Related File

090715_IMBB.pdf