Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προετοιμασία εσωτερικών χώρων Β κτηρίου πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου, στο πλαίσιο της δράσης του έργου: «ΘΑΛΗΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γή

Calls for Tender

21.07.2015 - 27.07.2015

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προετοιμασία εσωτερικών χώρων Β κτηρίου πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου, στο πλαίσιο της δράσης του έργου: «ΘΑΛΗΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γή

Related File

210715_IMBB.pdf