Ανακοίνωση για την προμήθεια συστήματος απεικόνισης/καταγραφής του οφθαλμού από απόσταση στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

29.07.2015 - 02.08.2015

Ανακοίνωση για την προμήθεια συστήματος απεικόνισης/καταγραφής του οφθαλμού από απόσταση στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Related File

823_ESIDIS.PDF