Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη

Calls for Tender

03.08.2015 - 11.09.2015

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη