Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση έκδοσης βιβλίου, δημιουργίας ιστοσελίδας και μετάφρασης βιβλίου για τις ανάγκες του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικ

Calls for Tender

03.08.2015 - 07.08.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση έκδοσης βιβλίου, δημιουργίας ιστοσελίδας και μετάφρασης βιβλίου για τις ανάγκες του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικ