Περίληψη Διακήρυξης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ"

Calls for Tender

12.08.2015 - 08.09.2015

Περίληψη Διακήρυξης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ"