Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια αναβάθμισης Συστήματος Συστοιχίας Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ

Calls for Tender

24.08.2015 - 31.08.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια αναβάθμισης Συστήματος Συστοιχίας Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ