Δημοσίευση ανακοίνωσης με απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια Λευκών Συσκευών Εργαστηρίου (ψυγείο, κάθετος καταψύκτης, πλυντήριο/στεγνωτήριο), στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης

Calls for Tender

26.11.2015 - 02.12.2015

Δημοσίευση ανακοίνωσης με απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια Λευκών Συσκευών Εργαστηρίου (ψυγείο, κάθετος καταψύκτης, πλυντήριο/στεγνωτήριο), στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης

Related File

20151126_IMBB.pdf