Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ

Calls for Tender

03.09.2015 - 09.09.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ