Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια μικροηλεκτρόδιων βολφραμίου με γυάλινη μόνωση στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ

Calls for Tender

07.09.2015 - 14.09.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια μικροηλεκτρόδιων βολφραμίου με γυάλινη μόνωση στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ