Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 5: «Προμήθεια εξοπλισμού της κουζίνας» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»

Calls for Tender

10.09.2015 - 21.10.2015

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για το Υποέργο 5: «Προμήθεια εξοπλισμού της κουζίνας» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»

Related File

ArPrDiak447.pdf