Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL) , προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Έξυπνο τηλέφωνο τύπου Apple Iphone 6 προϋπ

Calls for Tender

24.09.2015 - 30.09.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL) , προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Έξυπνο τηλέφωνο τύπου Apple Iphone 6 προϋπ