Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο Αλληλούχησης Δειγμάτων DNA Εντόμων, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-MIS380264-GRRBASE

Calls for Tender

09.10.2015 - 19.10.2015

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο Αλληλούχησης Δειγμάτων DNA Εντόμων, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-MIS380264-GRRBASE