Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

15.10.2015 - 22.10.2015

Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων για τη φροντίδα πειραματόζωων στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Related File

prok15-10-15-a.pdf