Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 chips ενισχυτών χαμηλού θορύβου για την ενίσχυση βιοηλεκτρικών σημάτων και 3 καλωδίων συνδέσεων με ηλεκτρόδια στα πλαίσια του έργου OBSERVENEMO «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίε

Calls for Tender

15.10.2015 - 22.10.2015

Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 chips ενισχυτών χαμηλού θορύβου για την ενίσχυση βιοηλεκτρικών σημάτων και 3 καλωδίων συνδέσεων με ηλεκτρόδια στα πλαίσια του έργου OBSERVENEMO «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίε

Related File

prok15-10-15-c.pdf