Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση δύο εμφυτευόμενων θαλάμων καταγραφής από τιτάνιο, τριών προστατευτικών καλύμματων αυτών και μιας ράβδου ακινητοποίησης κεφαλής στα πλαίσια του έργου OBSERVENEMO «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνερ

Calls for Tender

15.10.2015 - 22.10.2015

Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση δύο εμφυτευόμενων θαλάμων καταγραφής από τιτάνιο, τριών προστατευτικών καλύμματων αυτών και μιας ράβδου ακινητοποίησης κεφαλής στα πλαίσια του έργου OBSERVENEMO «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνερ

Related File

prok15-10-15-b.pdf