Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Μπαταρία για υπολογιστή Dell Inspiron N7110 προϋπολογισμού δαπ

Calls for Tender

21.10.2015 - 28.10.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Μπαταρία για υπολογιστή Dell Inspiron N7110 προϋπολογισμού δαπ