Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Φορητό υπολογιστή (i7, FHD 15,6, hdd 500GB, Ram 8GB ) προϋπολο

Calls for Tender

21.10.2015 - 28.10.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Φορητό υπολογιστή (i7, FHD 15,6, hdd 500GB, Ram 8GB ) προϋπολο