Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA», για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (έπιπλα)

Calls for Tender

18.11.2015 - 25.11.2015

Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA», για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (έπιπλα)