Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Ένα καινούργιο, Επιβατικό Αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, έως 1.200κ.ε, πέντε θυρών, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των υποθέσεων και συναλλαγών του. Ο προϋπολογισμός της δαπάνη

Calls for Tender

05.02.2016 - 15.02.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Ένα καινούργιο, Επιβατικό Αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, έως 1.200κ.ε, πέντε θυρών, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των υποθέσεων και συναλλαγών του. Ο προϋπολογισμός της δαπάνη