Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, 1 Εξυπηρετητή (Server), 7 σκληρών δίσκων και λογισμικού εικονικοποίησης, στα πλαίσια του έργου Marie Curie PIEF – GA625057 - EVOGREN «Evolution of gene regulatory networks by means of natural selection a

Calls for Tender

08.02.2016 - 18.02.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, 1 Εξυπηρετητή (Server), 7 σκληρών δίσκων και λογισμικού εικονικοποίησης, στα πλαίσια του έργου Marie Curie PIEF – GA625057 - EVOGREN «Evolution of gene regulatory networks by means of natural selection a

Related File

20160208_IMBB_.pdf