Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, 1 Εξυπηρετητή (Server) και 2 συσκευών ασύρματου δικτύου, στα πλαίσια του έργου ERC-GA-311435/DEMORY “Dissecting the Role of Dendrites in Memory”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκει

Calls for Tender

10.02.2016 - 18.02.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, 1 Εξυπηρετητή (Server) και 2 συσκευών ασύρματου δικτύου, στα πλαίσια του έργου ERC-GA-311435/DEMORY “Dissecting the Role of Dendrites in Memory”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκει

Related File

20160210_IMBB.pdf