Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες του ΙΜΒΒ, στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

Calls for Tender

23.02.2016 - 08.03.2016

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες του ΙΜΒΒ, στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

Related File

20160223_IMBB.pdf