Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών VLSI (CARV), προτίθεται να προμηθευτεί Αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx KCU 105.

Calls for Tender

04.03.2016 - 14.03.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών VLSI (CARV), προτίθεται να προμηθευτεί Αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx KCU 105.

Related File

397_CARV.pdf