Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ121/12-2-2016, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 3, Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλ

Calls for Tender

17.03.2016 - 28.03.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ121/12-2-2016, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 3, Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλ