Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV),προτίθεται να προμηθευτεί : Αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx KCU105 (Ultrascale Evaluation

Calls for Tender

21.03.2016 - 31.03.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV),προτίθεται να προμηθευτεί : Αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx KCU105 (Ultrascale Evaluation

Related File

ap486_CARV.pdf