Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV),προτίθεται να προμηθευτεί : Αρθρωτό αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx ZynQ Ultrascale+ με τ

Calls for Tender

24.03.2016 - 04.04.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV),προτίθεται να προμηθευτεί : Αρθρωτό αναπτυξιακό σύστημα με FPGA Xilinx ZynQ Ultrascale+ με τ