Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής «Benchmarking tool»

Calls for Tender

01.04.2016 - 13.04.2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής «Benchmarking tool»