Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Η/Υ και περιφερικών, στα πλαίσια του προγράμματος RegPot InnovCrete του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

05.04.2016 - 15.04.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Η/Υ και περιφερικών, στα πλαίσια του προγράμματος RegPot InnovCrete του ΙΜΒΒ