Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ Clipboard Contest for the supply of Lab animal diet (for

Calls for Tender

20.04.2016 - 09.05.2016

Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ Clipboard Contest for the supply of Lab animal diet (for

Related File

20160420_IMBB.pdf