Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Στρώμνης (ροκανίδι) για τις ανάγκες του Animal House, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

20.04.2016 - 09.05.2016

Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Στρώμνης (ροκανίδι) για τις ανάγκες του Animal House, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ

Related File

20160420_IMBB_.pdf