Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα

Calls for Tender

25.04.2016 - 06.05.2016

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα

Related File

praxis25_4_16.pdf