Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ) προτίθεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδρίων «Astronomical Data Analysis (ADA8)», και «Statistical Challenges in 21st Century Cosmology (COSMO21)» που διοργανώνει να προσφέρ

Calls for Tender

27.04.2016 - 09.05.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ) προτίθεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδρίων «Astronomical Data Analysis (ADA8)», και «Statistical Challenges in 21st Century Cosmology (COSMO21)» που διοργανώνει να προσφέρ