Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ‐ΙΠ), προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης με αντικείμενο «Υλοποίηση ενός συστήματος που αποτελείται από τέσσερα (4) αντίτυπα ενός τυπωμένου κυκ

Calls for Tender

28.04.2016 - 16.05.2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ‐ΙΠ), προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης με αντικείμενο «Υλοποίηση ενός συστήματος που αποτελείται από τέσσερα (4) αντίτυπα ενός τυπωμένου κυκ

Related File

qfdb_CfTenders.pdf