Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου ανάπτυξης πλατφόρμας αποθήκευσης και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων και δημιουργίας συνεργατικών κειμένων.

Calls for Tender

11.05.2016 - 20.05.2016

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου ανάπτυξης πλατφόρμας αποθήκευσης και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων και δημιουργίας συνεργατικών κειμένων.

Related File

Praxis11052016.pdf