Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, προτίθεται να προμηθευτεί : υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ISOCIAL για τ

Calls for Tender

10.06.2016 - 20.06.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, προτίθεται να προμηθευτεί : υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ISOCIAL για τ

Related File

1014_DCSlab.doc