Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων.

Calls for Tender

13.06.2016 - 28.06.2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων.