Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου “Web Application Firewall”.

Calls for Tender

15.06.2016 - 27.06.2016

Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου “Web Application Firewall”.

Related File

WebAppFW-v2.docx