Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Κατασκευή και Προμήθεια τριών (3) νέων μυών με ελεγχόμενη έκφραση του γονιδίου στόχου (C57BL/6) - Clipboard Contest for the Generation and Supply of three (3) new conditional knock out mus musculus line (C57BL/6) Resea

Calls for Tender

27.06.2016 - 11.07.2016

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Κατασκευή και Προμήθεια τριών (3) νέων μυών με ελεγχόμενη έκφραση του γονιδίου στόχου (C57BL/6) - Clipboard Contest for the Generation and Supply of three (3) new conditional knock out mus musculus line (C57BL/6) Resea

Related File

Anartisi_8764.pdf