Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο επωαστικών κλιβάνων CO2.

Calls for Tender

28.06.2016 - 13.07.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο επωαστικών κλιβάνων CO2.

Related File

20160628_BR.pdf