Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV), προτίθεται να προμηθευτεί: Ηλεκτρονική πλακέτα με ολοκληρωμένο κύκλωμα SOC XCZU9EG. Τρία (3)

Calls for Tender

04.07.2016 - 14.07.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστημάτων VLSI (CARV), προτίθεται να προμηθευτεί: Ηλεκτρονική πλακέτα με ολοκληρωμένο κύκλωμα SOC XCZU9EG. Τρία (3)

Related File

SOC_XCZU9EG.pdf