Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Η/Υ i7, 16GB, 1TB και οθόνη 24” τεμάχια 5.

Calls for Tender

06.07.2016 - 18.07.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Η/Υ i7, 16GB, 1TB και οθόνη 24” τεμάχια 5.

Related File

CARV1175.pdf