Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Δύο (2) Η/Υ 2. Δύο οθόνες αφής μεγάλου μεγέθους (42”&55”) 3. Δύο UPS

Calls for Tender

12.07.2016 - 22.07.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Δύο (2) Η/Υ 2. Δύο οθόνες αφής μεγάλου μεγέθους (42”&55”) 3. Δύο UPS

Related File

1223Exoplismos.doc