Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση, ενός αυτοκινήτου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Calls for Tender

15.07.2016 - 01.08.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση, ενός αυτοκινήτου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ